pravidlá

1. BEZPEČNOSŤ (ZDRAVIE) JE NAJDÔLEŽITEJŠIA.
2. K zbrani VŽDY pristupuj s predpokladom, že je nabitá a odistená!!!
3. Bez okuliarov a masky je na ihrisko ZÁKAZ VSTUPU, okuliare si na ihrisku nikdy nedávaj dole.
4. Vždy dodržuj príkazy dospelého alebo určenej osoby!
5. Férovosť – priznávaj zásah!!!
6. Aj zásah do zbrane je zásah! Zakričíš „do zbrane“, položíš a ak máš sekundárnu, hráš ďalej, ak nie ideš dole.
7. Zásah hlásiš nahlas slovom “mám“, zároveň zdvihneš ruku vysoko a kým ideš na spawn, celý čas ju držíš hore.
8. Ak je vidno telo protivníka, vždy mier a strieľaj na telo, nie na hlavu.
9. Ak ti dôjdu náboje, zakričíš „náboje“, dvihneš ruku a takto ideš dole, kde počkáš do konca hry.
10. Ak sa ti pokazí zbraň, zakrič „ porucha“, daj ruku hore a takto ideš dole, kde počkáš do konca hry.
11. Pred vstupom na ihrisko sa vo dvojici navzájom skontrolujte (okuliare, maska,...)
12. Nosiť nože na ihrisko je prísne ZAKÁZANÉ (výnimkou sú gumené tréningové)
13. Granáty, míny, štíty sú bez ohlásenia ZAKÁZANÉ. Po konzultácii s dospelým môže byť rozhodnuté inak.
14. Počas hry je ZAKÁZANÉ: hádať sa (dospelý alebo určená osoba dorieši spory), nadávať, hrešiť, fajčiť (len pri fajčiarskom kútiku, mimo spawnu)
15. Cieľom je zabaviť sa, zlepšiť sa, naučiť sa prijať prehru a nie vyhrať za každú cenu.
16. Počas hry je ZAKÁZANÉ strieľať a robiť hluk na spawne. Treba TICHO počkať na koniec hry, nijako nerušiť hráčov.
17. Pravidlo prvej prekážky.
18. Ak Ťa trafia pri presúvaní vlajky, v momente zásahu položíš vlajku, nebežíš s ňou ďalej a nezahadzuješ ju ďalej.
19. Pred vstupom na spawn, treba vybrať zásobník, poslednú z hlavne vystreliť do zeme, zaistiť zbraň a položiť - nehrať sa so zbraňou!!!
20. Pri prechode na strelnicu a späť, TIEŽ platí bod 19.
21. Na zadnom spawne je počas hry ZÁKAZ dať dole okuliare.
22. Cez škáry, kde sa nezmestí zbraň, nestrieľaš.
23. Blind fire – nevystrkuješ zbraň.
24. Z krátkej vzdialenosti – 5m a menej - nestrieľaš, mieriš a kričíš „máš“. Počkáš na potvrdenie zásahu.
25. Keď počuješ „máš“, neotáčaš sa, ale dvihneš ruku, potvrdíš zásah „mám“ a ideš dole, inak je streľba povolená.
26. „Deadman - talking“
27. Na cennosti (mobily, peňaženky,...) si dávaj pozor, neručíme za stratené, rozbité veci, atď. Najlepšie je, nenosiť ich na hru; prípadne dohodnúť stráženie na spawne.
28. Hrať umožníme hráčom, ktorí zaplatili u pokladníka členské, prípadne vstupné na deň.
29. Dodržuj pitný režim!
30. Hraj a pohybuj sa opatrne a rozumne! Tu reštart pri zranení trvá dlhšie ako na Playstatione, Xboxe a PC.

STIAHNUŤ PRAVIDLÁ V PDF